• Liên minh thị trường
 • Thị trường nước ngoài
 • Thị trường Việt Nam
 • Satsuki - Hệ thống quản lý Sales toàn diện
  Khái quát
  • Khách hàng: Tập đoàn cung cấp dịch vụ quản lý giáo dục tại thành phố Sendai, Nhật Bản
  • Dự án quản lý doanh thu sử dụng dịch vụ thuê bao quản lý trường học với trên 3000 khách hàng tại Nhật Bản.
  • Nghiệp vụ: Các hoạt động quản lý Sales, Incomes, Payments, Bank Reconciliation...
  Cơ cấu
  • 15 người
  • PM là đầu mối duy nhất (SPOC)
  Công nghệ
  • Backend: .NET MVC, ActiveReports
  • Architecture: Client - Server
  • Methodology: Team-based
  Lịch sử phát triển
  • Quy mô: 150 man-month
  • Phạm vi tham gia: Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì phần mềm.
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành 5 năm, bảo trì 5 năm.
 • Piriya - Quản lý và lập dự toán chi phí dự án
  Khái quát
  • Hệ thống quản lý chi phí các dự án theo thời gian thực.
  • Nghiệp vụ: Theo dõi chi phí biến đổi, tổng hợp dữ liệu chấm công (timesheet) và lập các báo cáo tài chính
  Cơ cấu
  • 5 người (1 PM, 3 Developers, 1 Tester)
  • Mô hình: Staff Augmentation
  Công nghệ
  • Backend/Frontend: .NET MVC,
  • Architecture: Destop app and Web app
  • Methodology: Agile, RAD
  Lịch sử phát triển
  • Thời gian phát triển: 4 tháng
  • Quy mô: 50 man-month
  • Phạm vi tham gia: Coding, Testing, Maintenance
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành và bảo trì 12 tháng.
 • Cổng thông tin phát triển Doanh nghiệp, Bộ KHĐT
  Khái quát
  • Dự án do Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Đức (GIZ) tài trợ
  • Launching: ngày 23/12/2021
  • Nghiệp vụ: Cung cấp các hoạt động kết nối với trên 800.000 doanh nghiệp
  • Địa chỉ Web chính thức: https://business.gov.vn
  Cơ cấu
  • 13 người (1 PM, 1 BA, 9 Developers, 2 Testers)
  • 2 nhân sự onsite khảo sát yêu cầu trong 5 ngày
  • PM là đầu mối duy nhất (SPOC)
  Công nghệ
  • Backend: .NET Core 3.0
  • Frontend: Angular 8
  • Architecture: MicroServices
  • Methodology: Hybrid (Waterfall, Scrum)
  • Design Approach: Domain-Driven Development
  Lịch sử phát triển
  • Thời gian phát triển: 7 tháng
  • Quy mô: 120 man-month
  • Phạm vi tham gia: Tham gia từ công đoạn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành 12 tháng, không có bảo trì.
 • Quản lý trung tâm đào tạo (BeeHive ERP for school)
  Khái quát
  • Hệ thống quản trị quy mô nhỏ cho các trung tâm đào tạo, viện đào tạo, trường học.
  • Nghiệp vụ: Cung cấp trên 120 tính năng và 20 modules hỗ trợ điều hành trung tâm.
  • Phiên bản demo: http://smartschool.tigosoftware.com
  Cơ cấu
  • 7 người (1 PM, 4 Developers, 2 Testers)
  • 2 online developers
  • Mô hình: Dedicated Team
  Công nghệ
  • Backend/Frontend: PHP 7
  • Architecture: On-premise
  • Methodology: Waterfall
  Lịch sử phát triển
  • Thời gian phát triển: 4 tháng
  • Quy mô: 80 man-month
  • Phạm vi tham gia: Coding, Testing, Maintenance
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành 12 tháng, bảo trì hệ thống (24 tháng), bảo trì phần mềm (3 tháng).
Coming Soon!

Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.