• Dự án hợp tác phát triển
 • Gia công phần mềm
 • Thị trường Việt Nam
 • Pollinators Hệ thống quản lý trung tâm bảo tồn và hợp tác phát triển mạng lưới sinh thái xanh (Pollinator Partnership)
  Khái quát
  • Khách hàng: USA
  • Dự án quản lý và giám sát các trung tâm sinh thái (Pollinators).
  Cơ cấu
  • 6 Dev
  • 2 Testers
  • 1 PM
  Công nghệ
  Triển khai dự án
  • Quy mô: 40 man-month
  • Phạm vi tham gia: Thiết kế, xây dựng, nâng cấp và chuyển đổi dữ liệu (Data Migration).
 • Hệ thống quản lý ăn trưa của nhân viên (Lunch Management)
  Khái quát
  • Khách hàng: Singapore
  • Dự án quản lý các suất ăn đăng ký hàng ngày, lập lịch chuẩn bị nguyên vật liệu cho các đơn đăng ký và tích hợp với dữ liệu hệ thống quản lý nhân sự và sinh trắc học (quản lý timesheet bằng vân tay kết hợp Face ID).
  Cơ cấu
  • 2 Dev
  • 1 BA
  • 1 PM
  • 1 Tester
  Công nghệ
  • Framework: Odoo 15
  • Development: Customization
  Triển khai dự án
  • Quy mô: 25 man-month
  • Phạm vi tham gia: Tham gia tư vấn (pre-project), phân tích và mô hình hóa nghiệp vụ (IT Business Analysis), phát triển mở rộng (Customization) và bảo trì phần mềm hàng năm (AMC).
  • Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau bảo hành.
 • Hệ thống quản lý trung tâm đào tạo Visang Edu
  Khái quát
  • Khách hàng: Tập đoàn về giáo dục tại Hàn Quốc, có trụ sở tại FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  • Dự án quản lý các hoạt động giáo dục và giảng dạy tiếng Hàn.
  Cơ cấu
  • 3 Dev
  • 1 BA
  • 1 PM
  • 1 Tester
  Công nghệ
  • Framework: Moodle
  • Methodology: Project-based
  Triển khai dự án
  • Quy mô: 70 man-month
  • Phạm vi tham gia: Tham gia tư vấn (pre-project), thử nghiệm ý tưởng (PoC), thiết kế, xây dựng và bảo trì phần mềm.
  • Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng sau bảo hành.
 • Satsuki - Hệ thống quản lý Sales toàn diện
  Khái quát
  • Khách hàng: Tập đoàn cung cấp dịch vụ quản lý giáo dục tại thành phố Sendai, Nhật Bản
  • Dự án quản lý doanh thu sử dụng dịch vụ thuê bao quản lý trường học với trên 3000 khách hàng tại Nhật Bản.
  • Nghiệp vụ: Các hoạt động quản lý Sales, Incomes, Payments, Bank Reconciliation...
  Cơ cấu
  • 15 Dev
  • PM là đầu mối duy nhất (SPOC)
  Công nghệ
  • Backend: .NET MVC, ActiveReports, MS SQL
  • Architecture: Client - Server
  • Methodology: Team-based
  Triển khai dự án
  • Quy mô: 150 man-month
  • Phạm vi tham gia: Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì phần mềm.
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành 5 năm, bảo trì 5 năm.
 • Shisan - Hệ thống quản lý tài sản - cơ sở vật chất trường học
  Khái quát
  • Khách hàng: Công ty cung cấp dịch vụ phần mềm On-premise quản lý tài sản điện tử, Nhật Bản
  • Dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống quản lý tài sản.
  • Nghiệp vụ: Các hoạt động quản lý cấp phát tài sản, khấu hao tài sản, thu hồi, thanh lý, kiểm kê, truy vết thông tin lịch sử sử dụng tài sản, công nợ, kết nối với hệ thống mua sắm (Purchase), tổng hợp dữ liệu ra quyết định...
  Cơ cấu
  • Dedicated Team: 6 Dev
  • IT Business Analyst: 2 BA
  Công nghệ
  • Backend: .NET MVC, MS SQL, XML, O/RM
  • Frontend: HTML, SASS, Ionic, JQuery, XSLT Transformation
  • Middleware: WebServices
  • Methodology: Project-based
  Triển khai dự án
  • Quy mô: 70 man-month
  • Phạm vi tham gia: Tham gia thiết kế, xây dựng module mới và bảo trì tích hợp hệ thống.
 • Piriya - Quản lý và lập dự toán chi phí dự án
  Khái quát
  • Hệ thống quản lý chi phí các dự án theo thời gian thực.
  • Nghiệp vụ: Theo dõi chi phí biến đổi, tổng hợp dữ liệu chấm công (timesheet) và lập các báo cáo tài chính
  Cơ cấu
  • 5 người (1 PM, 3 Developers, 1 Tester)
  • Mô hình: Staff Augmentation
  Công nghệ
  • Backend/Frontend: .NET MVC, MS SQL
  • Architecture: Destop app and Web app
  • Methodology: Agile, RAD
  Triển khai dự án
  • Thời gian phát triển: 4 tháng
  • Quy mô: 50 man-month
  • Phạm vi tham gia: Coding, Testing, Maintenance
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành và bảo trì 12 tháng.
 • Portal VINASEM
  Khái quát
  • Hệ thống Cổng thông tin tập đoàn đầu tư thương mại quốc tế Vinasem
  • Địa chỉ Web chính thức: https://vinasem.vn
  Cơ cấu
  • 2 lập trình viên, 1 QA
  • 1 PM
  • 1 BA
  Công nghệ
  • Backend/Frontend: Drupal 9
  • Web Design: Bootstrap 3
  • Extensions: Chatbot, Search AutoComplete (recommendation system), FlexSlider, ImageToolkit, Contextual Links, Taxonomy, Workflows (publication, user status), Gutenberg Editor, Metatag, MegaMenu
  Triển khai dự án
  • Thời gian phát triển: 2 tháng
  • Quy mô: 7 man-month
  • Phạm vi tham gia: Mockup, Prototype, Scaffolding (Pilot Test), Customization, System Integrator
  • Bảo hành: 12 tháng.
  Request a demo
 • Phát triển dự án ERP trên nền tảng Sharepoint 2013 và SAP HanaUI
  Khái quát
  • Hệ thống quản trị backoffice quy mô lớn cho khách hàng thuộc một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam.
  • Nghiệp vụ cơ bản (giai đoạn 1): Quản lý dữ liệu gốc (master data), dữ liệu hệ thống (dictionary data).
  • Nghiệp vụ quản lý (giai đoạn 2): Khai thác và chuẩn hóa dữ liệu.
  Cơ cấu
  • 8 người (1 PM, 5 Developers, 2 Testers)
  Công nghệ
  • Backend/Frontend: SAP HanaUI
  • Architecture: On-premise
  • Methodology: Phased Rollout (phương pháp cuốn chiếu)
  Triển khai dự án
  • Thời gian phát triển: 5 tháng
  • Quy mô: 40 man-month
  • Phạm vi tham gia: Coding, Testing, Maintenance
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành 6 tháng.
  Dự án thuộc phạm vi của thỏa thuận bảo mật (NDA), chúng tôi không công cấp phiên bản demo.
 • Cổng thông tin phát triển Doanh nghiệp, Bộ KHĐT
  Khái quát
  Cơ cấu
  • 13 người (1 PM, 1 BA, 9 Developers, 2 Testers)
  • 2 nhân sự onsite khảo sát yêu cầu trong 5 ngày
  • PM là đầu mối duy nhất (SPOC)
  Công nghệ
  • Backend: .NET Core 3.0
  • Frontend: Angular 8
  • Architecture: MicroServices
  • Methodology: Hybrid (Waterfall, Scrum)
  • Design Approach: Domain-Driven Development
  Triển khai dự án
  • Thời gian phát triển: 7 tháng
  • Quy mô: 120 man-month
  • Phạm vi tham gia: Tham gia từ công đoạn lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành 12 tháng, không có bảo trì.
  Request a demo
 • Quản lý trung tâm đào tạo (BeeHive ERP for school)
  Khái quát
  • Hệ thống quản trị quy mô nhỏ cho các trung tâm đào tạo, viện đào tạo, trường học.
  • Nghiệp vụ: Cung cấp trên 120 tính năng và 20 modules hỗ trợ điều hành trung tâm.
  • Phiên bản demo: http://smartschool.tigosoftware.com
  Cơ cấu
  • 7 người (1 PM, 4 Developers, 2 Testers)
  • 2 online developers
  • Mô hình: Dedicated Team
  Công nghệ
  • Backend/Frontend: PHP 7
  • Architecture: On-premise
  • Methodology: Waterfall
  Triển khai dự án
  • Thời gian phát triển: 4 tháng
  • Quy mô: 80 man-month
  • Phạm vi tham gia: Coding, Testing, Maintenance
  • Hỗ trợ after-sale: Bảo hành 12 tháng, bảo trì hệ thống (24 tháng), bảo trì phần mềm (3 tháng).
  Request a demo
 • Mạng lưới tư vấn viên và B2B
  Khái quát
  Cơ cấu
  • 15 nhân sự dự án (1 PM, 2 BA, 8 Developers, 4 Testers)
  • 1 trợ lý phát triển dự án (Project Officer)
  Công nghệ
  • Backend: .NET Core 3.0
  • Frontend: Angular 9
  • Database: SQL Server, MongoDB
  • Architecture: MicroServices, Windows Service
  • Methodology: Phased Rollout and Parallel Adoption
  • Data Migration Approach: Hypercare (2 tháng) and Cut-Over (điểm dừng thử nghiệm migration)
  Triển khai dự án
  • Thời gian phát triển: 10 tháng
  • Quy mô (Size): 103 man-month
  • Phạm vi tham gia: Phát triển (implementation) và nâng cấp nền tảng công nghệ, khảo sát lại yêu cầu (Requirement Elicitation)
  • Bàn giao: Thử nghiệm chuyển đổi công nghệ .NET Core từ 3.1 lên 6.0 và ký hợp đồng bảo trì hàng năm (AMC).
  Request a demo

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.