• Asteroids & Meteorids
 • TIGO Solutions

  Cung cấp các giải pháp phần mềm tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả.

 • Core Business Platform

  Sao Thủy (mercury)

  Nơi khởi nguồn của HÀNH ĐỘNG và SÁNG TẠO của chúng tôi

  TIGO engineer team không ngừng phát triển và mở rộng nền tảng cốt lõi Core Business Platform phục vụ nhu cầu quản lý mạng lưới thông tin và các chuyển đổi số cho tất cả các đối tượng doanh nghiệp.

  Bao gồm:
  [1] Smart e-Store: Cung cấp dịch vụ nền tảng cửa hàng trực tuyến theo mô hình cửa hàng tiện lợi
  [2] PipeCMS: Nền tảng Data Pipe (dòng chảy thông tin) tích hợp với tất cả các hệ thống phần mềm của TIGO

 • Dedicated Team

  Sao Kim (venus)

  Ngôi sao phản chiếu những thành viên của chúng tôi - cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và khát khao thay đổi cuộc sống. Chúng tôi con coi người là tài sản lớn nhất.

  Chúng tôi đã sẵn sàng để mở rộng quy mô, sẵn sàng cung cấp các nhóm phát triển onsite, hỗ trợ xây dựng sản phẩm in-house với vòng đời dài hơn so với các dịch vụ outsourcing

 • Outsourcing

  Trái Đất (earth)

  Là nơi sự sống nảy nở, vạn vật tiến hóa, tiến bộ của loài người đã bước vào kỷ nguyên cuộc cách mạng 4.0

  Tại đây, chúng tôi là những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm outsourcing cho khách hàng trong nước và nước ngoài, đa dạng kỹ năng và nền tảng công nghệ

 • Bảo hành, bảo trì

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và luôn đồng hành cùng khách hàng.


Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.