TIGO HISTORY


ALL    |      Dự án, sản phẩm    |      Sự kiện    |     Năm:
  Picture

  Dự án ERP (Sharepoint 2013, SAP Hana UI)

  • Quản lý hợp đồng dự án đầu tư
  • Quản lý Tiến độ thực hiện dự án đầu tư
  • Quản lý Thông tin tài chính E&P
  • Quản lý Giải phóng mặt bằng dự án CN-XDCB (Công nghiệp- xây dựng cơ bản)
  • Quản lý Tiềm năng dầu khí dự án E&P
  • Quản lý Hiệu quả kinh tế dự án E&P
  • Quản lý Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu
  • Quản lý Sản lượng dự án E&P
  • Quản lý quyết toán dự án

  Tháng 4 - tháng 9, 2022
  Movie

  Thành lập BU "TIGO Software"

  Thành lập phòng phát triển và gia công phần mềm (Business Unit for Software Development) với nhiệm vụ trọng tâm phát triển nguồn lực tài năng và thành thạo kỹ năng chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ thị trường phần mềm

  Tháng 3, 2020
  Movie

  Đổi tên thành "TIGO Solutions"

  Mở rộng mảng phát triển ứng dụng bao gồm Mobile Development và tư vấn, đào tạo Business Analyst, CIO cho các doanh nghiệp.

  Tháng 5, 2019
  Picture

  TIGO Service Desk

  Triển khai dịch vụ hỗ trợ khách hàng dựa trên mô hình mở rộng HelpDesk với công nghệ tìm kiếm thông minh ElasticSearch.

  Tháng 3, 2019
  Picture

  Sales Dashboard - Ứng dụng Sales đầu tiên của TIGO

  Xây dựng sản phẩm core Sales Web-based đầu tiên dựa trên nền tảng TIGO Framework.

  Tháng 10, 2018
  Picture

  TIGO framework

  Ra mắt nền tảng TIGO framework trên nền tảng .NET CORE 2.1 và kiến trúc thiết kế "Master-Line".

  TIGO Framework
  Tháng 9, 2018
  Picture

  Booking platform

  Thiết kế nền tảng Web số hóa các hoạt động điều hành đối với hoạt động cho thuê, mua bán (bất động sản, nghỉ dưỡng, dự án codotel...) dựa trên mô hình Booking B2C. Phiên bản TIGO Booking 2.0 tăng cường các tính năng hỗ trợ "residential sales" bên cạnh "operation" ở phiên bản 1.0.

  Agilean Booking: http://pandabook.tigosoftware.com

  Tháng 1, 2018
  Picture

  Sales Management SAS

  Phát triển hệ thống quản lý Sales (có tên gọi "Satsuki") trên nền tảng Client-Server cho thị trường Nhật, bao gồm quản lý sản phẩm, khách hàng, reseller và các mô đun quản lý, theo dõi các khoản phải trả, các thanh toán trả chậm. Tích hợp các dịch vụ "Quản lý chi phí dự án" (Piriya) và "Quản lý dịch vụ trả phí".

  Xem thêm: Agilean BPM Solution

  Screenshots:
  Tháng 3, 2017
  Picture

  Teach Kids finance

  Gia công dự án "TEFIK - Teach Financial Literacy to Kids" cho startup tại bang California, Mỹ. Mục tiêu cốt lõi (objective) của sản phẩm: Dạy trẻ em làm quen với tài chính thông qua mô hình gamification (game hóa). Trẻ làm công việc lặt vặt (chores) sẽ được cộng điểm và thăng hạng (badges). Các thành tích sẽ được quy ra tiền và thời gian giữ tiền trong tài khoản (tương tự lãi suất). Các phụ huynh sẽ thanh toán tiền cho con thông qua số điểm còn trong tài khoản.

  Xem thêm: TEFIK: Teach Financial Literacy to Kids

  Screenshots:
  Tháng 9, 2016
  Picture

  Giải pháp kế toán nội bộ Passbook

  Xây dựng giải pháp kế toán nội bộ theo mô hình Passbook.

  Tháng 1, 2016
  Movie

  Thành lập "SmartWeb"

  Mục tiêu của nhóm là tập trung phát triển các ứng dụng Web thông minh phục vụ hoạt động điều hành các doanh nghiệp

  Tháng 9, 2015

  Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.