QUICK REVIEW : ChatBot giải quyết vấn đề hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp của bạn như thế nào?


QUICK REVIEW : ChatBot giải quyết vấn đề hỗ trợ chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp của bạn như thế nào?

Thay vì gọi điện hỏi Customer Support về thông tin sản phẩm, giờ đây khách hàng đã có thể tự hỏi Bot, hoặc tự xây dựng báo giá cho mình ngay trên Website.

ChatBot - một phiên bản thông minh hơn FAQ truyền thống với sự trợ giúp hết sức nhanh chóng.

 

Video về xây dựng báo giá online của BuySmaart. Với tình năng tự động tạo báo giá mà không cần gọi điện cho nhóm tư vấn chăm sóc khách hàng. Người dùng có tự tìm sản phẩm phù hợp với sở thích, sau đó so sánh các báo giá để make decision,

 

Bước 1: Chọn cầu hình tổng và ngân sách

 

Bước 2: Thu hẹp phạm vi tìm kiếm phù hợp với sở thích (hệ thống đã có bộ tiêu chí cho từng nhóm sản phẩm)


Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.