Lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn
Bài viết chưa công bố


Làm sao để chuyển đổi lợi ích lâu dài thành lợi ích ngắn hạn của mỗi cá nhân, thật ra tốn rất nhiều chất xám và sự tinh tế. Nó cũng giống như bạn, trong tư cách chủ doanh nghiệp, không thể dùng lý tưởng mà nói chuyện với nhân viên được. Lúc nào thưởng tiền tươi, lúc nào tặng bằng khen, lúc nào kỷ luật và khiển trách để họ có động cơ ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn, là thứ rất tốn tế bào thần kinh.


Lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

 
Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.