Yêu cầu thay đổi (Change Request) là gì? Làm thế nào để kiểm soát Change Request?
Bài viết chưa công bố


Yêu cầu thay đổi là một đề xuất chính thức để thay đổi một số sản phẩm hoặc hệ thống. Trong quản lý dự án, một yêu cầu thay đổi thường nảy sinh khi khách hàng muốn bổ sung hoặc thay đổi các sản phẩm đã được thỏa thuận cho một dự án.


Yêu cầu thay đổi (Change Request) là gì? Làm thế nào để kiểm soát Change Request?


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

 
Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.