FMCG là gì? Các loại hình công việc trong FMCG?
Bài viết chưa công bố


Nhóm hàng tiêu dùng nhanh (hay FMCG, viết tắt của Fast Moving Consumer Goods) bao gồm nhiều chủng loại hàng tiêu dùng với một số tiêu chí: Khả năng mua lại của khách hàng rất cao. Tiền lời trên từng đơn vị sản phẩm thấp. Nhà sản xuất mua nguyên liệu thô từ nhà cung cấp và sản xuất với quy mô lớn.


FMCG là gì? Các loại hình công việc trong FMCG?


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.