Gia công phần mềm (Outsourcing)


Phần mềm Best-of-class là gì?

Làm thế nào để phân biệt phần mềm dạng Best-in-class với các loại có ý nghĩa gần tương tự: Best-of-suite, Best-of-breed...?
Xem thêm

Phần mềm best-of-breed (BOB) là gì?

Các doanh nghiệp thường mua phần mềm từ các nhà cung cấp khác nhau để sở hữu sản phẩm tốt nhất cho từng lĩnh vực ứng dụng. Ví dụ: doanh nghiệp có thể mua gói nhân sự từ nhà cung cấp này và gói kế toán từ nhà cung cấp khác.
Xem thêm

Master your strengths, outsource your weaknesses

Master your strengths, outsource your weaknesses
Xem thêm

Chi phí nhà thầu phụ chiếm bao nhiêu phần trăm gói thầu?

Chi phí thầu phụ là các khoản thanh toán nhà thầu chính trả cho cho nhà thầu phụ theo các thỏa thuận được trong phạm vi thẩm quyền và sự chấp thuận của chủ đầu tư. Chi phí thầu phụ bao trùm tất cả các chi phí phát sinh bởi các nhà thầu phụ cho dự án, bao gồm cả chi phí lao động và phi lao động.
Xem thêm

Thị trường ngành CNTT tại Nhật Bản

Ngành CNTT Nhật Bản thường phụ thuộc vào xu hướng kinh tế. Khi nền kinh tế phục hồi, các doanh nghiệp đạt được thành tựu và doanh thu tốt thì họ sẽ có xu hướng phát triển các hệ thống mới, hoặc cài đặt nâng cấp hệ thống cũ.
Xem thêm

Hợp đồng bù trừ chi phí (cost reimbursable contract) là gì?

Hợp đồng bù trừ chi phí (đôi khi được gọi là hợp đồng cộng chi phí vốn Cost Plus Contract) là hợp đồng trong đó nhà thầu được hoàn trả chi phí thực tế mà họ phải chịu khi thực hiện công việc, cộng với một khoản phí bổ sung (với mục tiêu khích lệ để hoàn thành công việc).
Xem thêm

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.