Thông tin "Low Priority" có thực sự cần thiết hay không?


KnowledgeBase Featured Image

Thông tin "Low Priority" có thực sự cần thiết hay không?

Ai từng dùng phần mềm đều không lạ gì khái niệm "Low Priority", nhất là những người tham gia vào hệ thống Bug Tracking System, hoặc hệ thống HelpDesk, ServiceDesk. Các bạn nhận thấy điều gì?

Gần như 100% tránh chọn trạng thái "Low" vì không ai muốn thông tin mình post ra lại "kém giá trị" đến vậy. Ít nhất phải là "Medium' (trung bình). Tâm lý này vô trình làm giảm chất lượng lưu trữ và phân loại thông tin. Nên nhớ rằng thông tin "Low" chiếm tới 50% số thông tin toàn hệ thống.

Về mặt lý thuyết thì các phần mềm không highlight (thí dụ màu đặc biệt) các thông tin thuộc nhóm "Low". Như vậy các thông tin dạng này không có "cơ hội" được review hoặc đánh giá xét lại. Có rất nhiều thông tin sau 1 thời gian lại trở nên quan trọng, thậm chí thuộc nhóm "Khẩn cấp" cần xử lý "ngay và luôn".

Bản chất "Organic" (hữu xạ tự nhiên hương) của thông tin.
Thông tin có thể được truyền miệng từ người này sang người khác, đó là bản chất "organic", không ai ép phải truyền đạt thông tin, không yêu cầu quảng cáo để "push" thông tin đi. Google rất thông minh khi trao quyền được tiếp cận "organic" cho các thông tin. Bạn không cần quảng cáo, content của bạn vẫn có thể tiếp cận một tập users nào đó.. Điều này giống như có vài vị khách vô tình đi ngang qua nhà bạn và phát hiện ra cửa hàng của bạn bán cái họ cần.

Time Capsule - Chiếc hộp thời gian trôi lênh đênh trên đại dương.

Vây làm thê nào để thông tin "Low" có thể tiếp cận các người dùng khác? Làm thế nào để chúng có thể được tiếp cận ban lãnh đạo nếu có cái gì "oan ức" (thí dụ một thông tin quan trọng khi rơi vào tay 1 nhân viên lười biếng có thể trở thành thông tin rác)? Câu trả lời là hoàn toàn có cơ hội. Nếu hệ thống của bạn có thiết kế trường "TBD" (viết tắt của To Be Determined, nghĩa là sẽ xem xét sau) thì tuyệt vời rồi, nó giống như một thẻ (Tag) để có thể nổi lên trong đám Tag Cloud. Ngược lại, hãy thiết kế một bộ lọc thông minh cho phép các thông tin thứ cấp có cơ hội "bubble" lên trên đỉnh một cách ngẫu nhiên, với tỉ lệ là 10% chẳng hạn.

Hãy nhớ câu chuyện về chiếc chai "Time Capsule" do một cô bé nhét lá thư vào để nó đi khắp trái đất, sau 10-20 năm, người ta sẽ đọc lá thư đó. Thông tin cũng vậy, hãy ghi lại lược sử thời gian và "log" lại vấn đề của chung trong quá khứ. Một ngày nào đó, chúng sẽ được review lại và trở nên quan trọng, thậm chí là một ý tưởng lớn chưa từng có.

"Low priority" là một dạng thông tin có mức độ nguy hiểm không kém gì các cấp độ khác, bạn có đồng ý như vậy?


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.