Showstopper là loại lỗi gì?


KnowledgeBase Featured Image

Showstopper là loại lỗi gì?

Showstopper bug là gì?

Showstopper là lỗi làm ngưng hệ thống, người dùng không thể tương tác tiếp. 

Showstopper thường là những lỗi nằm trên luồng chính, hay "long mạch" của toàn hệ thống. Lỗi trên luồng phụ cho dù có nghiêm trọng (thí dụ không save được dữ liệu) thì cũng không thể xem là showstopper bug.

Bọ lành tuy "to xác" những cũng không nguy hiểm như bọ dữ tuy nhỏ nhưng có thể làm "block" cả hệ thống.
Bọ lành tuy "to xác" những cũng không nguy hiểm như bọ dữ tuy nhỏ nhưng có thể làm "block" cả hệ thống.

Showstopper - lỗi cấp độ 1

Bất cứ khi nào hệ thống hoặc ứng dụng được kiểm tra không hoạt động, lúc này người kiểm thử phần mềm phải báo cáo lỗi là Mức độ nghiêm trọng 1 / Showstopper. Loại lỗi này vừa có ưu tiên cao (High Priority) vừa có mức độ quan trọng cấp cao nhất (Important).

Thí dụ: Người dùng không thể sử dụng trang “Chuyển Tiền” trong ứng dụng Ngân hàng. Khi người dùng nhấp vào nút “Chuyển Tiền” từ trang chủ của ứng dụng thì lại xuất hiện thông báo ‘Có sự cố kỹ thuật' hoặc‘ Không tìm thấy trang” được hiển thị cho người dùng.

Ảnh hướng của showstopper bugs đến kết quả nghiệm thu

Showstopper cũng được dùng làm căn cứ để nghiệm thu một phần mềm đã thực sự hoàn tất kiểm thử UAT hay chưa.

Khoanh vùng showstopper bug là cách hiệu quả đế khẳng định hệ thống phần mềm đã đủ khả năng "launching" hay chưa
Khoanh vùng showstopper bug là cách hiệu quả đế khẳng định hệ thống phần mềm đã đủ khả năng "launching" hay chưa

Làm sạch showstopper bug với nguyên lý 20/80

Nguyên lý 20/80 (còn gọi là nguyên lý Pareto) cho rằng khoảng 80% kết quả được hình thành từ 20% công việc. Công việc của nhóm kiểm thử cũng vậy, chỉ cần xác định "góc chết" - nơi có nhiều showstopper bugs nhất, là toàn đội có thể tự tin bàn giao sản phẩm với xác suất rủi ro chất lượng ở mức thấp nhất.

Nguồn: TIGO Solutions


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.