Thắc mắc về giá thầu CPA trên Google Adwords


Thắc mắc về giá thầu CPA trên Google Adwords

Rất nhiều người thắc mắc vì sao giá thầu CPA trên Google Ads lại lúc cao lúc thấp. Và đây là câu trả lời đúng nhất:

Đối với chiến lược giá thầu CPA mục tiêu thì hệ thống Google se học và tối ưu dựa trên lịch sử chuyển đổi tài khoản của bạn nên khi mới test thời gian ban đầu hệ thống sẽ cố gắng bung thật nhiều ra để tìm kiếm chuyển đổi cho bạn nên có thể giá CPA sẽ cao hơn. Nhưng sau khi hệ thống đã bám sát được với khách hàng tiềm năng thì giá CPA sẽ giảm.


Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.