Bí quyết tạo chuẩn danh sách Ordered List với chỉ mục tự động tăng và thêm "0" (leading zero) nếu chỉ mục nhỏ hơn 10


Bí quyết tạo chuẩn danh sách Ordered List với chỉ mục tự động tăng và thêm "0" (leading zero) nếu chỉ mục nhỏ hơn 10

Tạo ordered list <ol></ol> với chỉ sổ auto tăng. Thử tìm trên google thì các giải pháp đưa ra là giống nhau vì chỉ có vài tips với thủ thuật CSS là OK. Tuy nhiên đa số các giải pháp này có 1 bug giống nhau là số "10" được format như "010" (kỹ thuật bổ sung leading zero chỉ dánh cho các số < 10). Duy nhất có 1 bài báo xử lý triệt để bài toán này, đó là: https://stackoverflow.com/questions/49910720/css-to-add-leading-zero-to-an-ordered-list-custom-counter

Tham khảo một thiết kế có <ol> chạy khá tốt và nổi bật:


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.