Chiếc hộp ngăn xếp thông minh và suy nghĩ về thiết kế tìm kiếm thông tin trên Web pages


Chiếc hộp ngăn xếp thông minh và suy nghĩ về thiết kế tìm kiếm thông tin trên Web pages

Chiếc hộp thông minh và vô cùng tiện dụng. Những vật dù nhỏ đến mấy vẫn có thể được xếp ở nơi dễ tìm thấy nhất. Front-end GUI cũng vậy, hãy thiết kế layout sao cho có thể dễ dàng tìm thấy thông tin nhất.


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C, giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing