Hiểu đúng về “Overtime” (OT)


KnowledgeBase Featured Image

Hiểu đúng về “Overtime” (OT)

Nhiều người trong số chúng ta hiểu sai về Overtime (OT), kể cả những người quản lý dự án.

  • OT không bao gồm các công việc nghiên cứu công nghệ cũng như nghiên cứu giải pháp kỹ thuật.
  • OT chỉ được “duyệt” khi các công việc cần làm có thể “lượng hóa” được, có nghĩa là các giải pháp đã gần như có sẵn rồi. Các công việc được thực hiện “cuốn chiếu”. Chúng ta gặp khó khăn ở khâu thời gian, do đó OT được đề ra để kéo dài thời gian thực hiện. Trong nhiều trường hợp, OT được duyệt và trả tiền theo KẾT QUẢ, không theo số giờ thực sự bỏ ra. Giống như một đội bóng đá cho dù có nỗ lực và năng nổ đến mấy, nhưng mục đích cuối cùng là “ghi bàn” lại không đạt được.
  • OT có thể xử lý các công việc cấp bách mang tính sống còn. Thí dụ: SSL hết hạn mà chúng ta không kịp nhận diện. Khách hàng không thể chờ vài giờ đồng hồ để gia hạn SSL với vô số các bước thực hiện hết sức phức tạp.
  • OT không bao gồm các công việc review tiến độ, hạn chế tối đa thời gian trao đổi thảo luận không cần thiết. Thay vào đó OT phải được sử dụng chủ yếu vào giải quyết vấn đề.
  • OT có thể tạo sự đột phá về một mục tiêu cụ thể nào đó. Thí dụ: Tăng ca để nâng cấp mảng trải nghiệm người dùng. Đối với những sản phẩm có nghiệp vụ phức tạp và thay đổi liên tục, mảng trải nghiệm người dùng và tính năng tiện ích ít được quan tâm, do vậy nhóm dự án dễ bị rơi vào bẫy “cuốn theo nghiệp vụ”.

OT ở mức vừa đủ để tạo sự bứt phá. OT rất giống như "cram" (học nhồi nhét). Giai đoạn làm dự án quá dài thì sẽ không có bứt phá, nhưng nếu “nhồi” OT đúng thời điểm thì mọi công việc có tính kết dính tốt nhất (giai đoạn Integration).

Nhóm phát triển cần phải làm gì để thuyết phục BLĐ về đề xuất OT?

  • Các công việc trong kế hoạch OT phải được phân rã và xác định cụ thể. Chọn các công việc có tính thực tiễn cao cao theo tiêu chí SMART (xem giải thích bên dưới) hoặc OKR (Objective and Key Results - Mục tiêu và Kết quả then chốt).
  • Các công việc thực hiện có thể “lượng hóa” được, độ phức tạp và kích thước đầu việc ở mức vừa phải.
  • Có rất nhiều công việc “không tên” cần phải giải quyết, hãy liệt kê các công việc này.

Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.