Kỹ thuật Progressive Disclosure là gì?


KnowledgeBase Featured Image

Kỹ thuật Progressive Disclosure là gì?

Kỹ thuật Progressive Disclosure là gì?

"Progressive disclosure" là một kỹ thuật tương tác thường được ứng dụng trong các phần mềm máy tính giúp duy trì tốt nhất sự tập trung chú ý của người dùng vào một số thông tin trọng điểm bằng cách giảm bớt các thông tin lai tạp, các chi tiết "gây loãng" và thông tin sai lệch về nhận thức (thí dụ có lẫn tin giả trong đó). Kỹ thuật này cải thiện sự hiệu quả của truyền tải thông tin bằng cách nhả thông tin nhỏ giọt theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" hoặc "tiêu hóa từ từ'.

Định nghĩa trên Internet: Progressive disclosure is an interaction design technique often used in human computer interaction to help maintain the focus of a user's attention by reducing clutter, confusion, and cognitive workload. This improves usability by presenting only the minimum data required for the task at hand.


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.