Tư tưởng của “Travel Light” trong phát triển phần mềm


KnowledgeBase Featured Image

Tư tưởng của “Travel Light” trong phát triển phần mềm

Nghĩa đen “Du lịch với rất ít hành lý”, ngụ ý trào lưu du lịch gọn nhẹ, không nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, không cần nhiều tiền mặt (chỉ cần thẻ Credit hoặc smartphone). Tương tự như trong lĩnh vực phát triển phần mềm, chúng ta cần tư duy theo mô hình “Lean Development”.

“Travel Light” có nghĩa là chúng ta chỉ cần vừa đủ tài liệu cho vòng đời dự án (chuyến đi). Nếu quá ít tài liệu, nhóm sẽ mất phương hướng. Nếu quá nhiều tài liệu, chúng ta sẽ đánh mất mục tiêu chính là viết phần mềm, không phải viết tài liệu.
 

Thí dụ hệ thống “Trắc Nghiệm” được phát triển theo mô hình Micro-Service, trong đó toàn bộ báo cáo thống kê được dựng trên một Web app riêng với domain riêng (gọi là một Service), thí dụ: http://baocao.tracnghiem.com. Đặc thù của báo cáo là tính chất “View”, hay “Read Only”. Nếu có “Write” thì thường là lưu lại các metadata trên một Database riêng (thí dụ: Log hành vi của người dùng).  Do vậy chúng sẽ chọn các “micro ORM” framework như Dapper, SubSonic… để giảm thời gian phát triển, giảm sự cồng kềnh của kiến trúc, tăng hiệu quả bảo trì sau này…


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.