Tư tưởng của “Travel Light” trong phát triển phần mềm


KnowledgeBase Featured Image

Tư tưởng của “Travel Light” trong phát triển phần mềm

Nghĩa đen “Du lịch với rất ít hành lý”, ngụ ý trào lưu du lịch gọn nhẹ, không nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, không cần nhiều tiền mặt (chỉ cần thẻ Credit hoặc smartphone). Tương tự như trong lĩnh vực phát triển phần mềm, chúng ta cần tư duy theo mô hình “Lean Development”.

“Travel Light” có nghĩa là chúng ta chỉ cần vừa đủ tài liệu cho vòng đời dự án (chuyến đi). Nếu quá ít tài liệu, nhóm sẽ mất phương hướng. Nếu quá nhiều tài liệu, chúng ta sẽ đánh mất mục tiêu chính là viết phần mềm, không phải viết tài liệu.
 

Thí dụ hệ thống “Trắc Nghiệm” được phát triển theo mô hình Micro-Service, trong đó toàn bộ báo cáo thống kê được dựng trên một Web app riêng với domain riêng (gọi là một Service), thí dụ: http://baocao.tracnghiem.com. Đặc thù của báo cáo là tính chất “View”, hay “Read Only”. Nếu có “Write” thì thường là lưu lại các metadata trên một Database riêng (thí dụ: Log hành vi của người dùng).  Do vậy chúng sẽ chọn các “micro ORM” framework như Dapper, SubSonic… để giảm thời gian phát triển, giảm sự cồng kềnh của kiến trúc, tăng hiệu quả bảo trì sau này…


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C, giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing