Nghiệm thu dự án lớn, cần release những tài liệu nào?


Nghiệm thu dự án lớn, cần release những tài liệu nào?

Rất nhiều hệ thống lớn khi nghiệm thu lại không hề có một tài liệu nào về kiến trúc, hoặc các mô hình tổng quan về các diễn biến chính của phần mềm. Không có những tài liệu "truyền lại cho hậu thế", các team sau này gặp nhiều khó khăn khi bảo trì, nâng cấp... Việc xem lại source code để lục lại business giống như đào một căn hộ lên để tìm các dây điện ngầm, các ống nước ngầm... Rất lãng phí và khó khăn.

Activity Diagram và Sequence Diagram là những mô hình như vậy. Thợ code TIGO đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm dựng một trong những tài liệu quan trọng của dự án. Dự án này xuất phát từ yêu cầu nâng cấp một hệ thống thi Trắc Nghiệm phục vụ cho hàng ngàn thí sinh cùng một lúc.

Activity Diagram:

 

Sequence Diagram:


Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.