Nghiệm thu dự án lớn, cần release những tài liệu nào?


Nghiệm thu dự án lớn, cần release những tài liệu nào?

Rất nhiều hệ thống lớn khi nghiệm thu lại không hề có một tài liệu nào về kiến trúc, hoặc các mô hình tổng quan về các diễn biến chính của phần mềm. Không có những tài liệu "truyền lại cho hậu thế", các team sau này gặp nhiều khó khăn khi bảo trì, nâng cấp... Việc xem lại source code để lục lại business giống như đào một căn hộ lên để tìm các dây điện ngầm, các ống nước ngầm... Rất lãng phí và khó khăn.

Activity Diagram và Sequence Diagram là những mô hình như vậy. Thợ code TIGO đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm dựng một trong những tài liệu quan trọng của dự án. Dự án này xuất phát từ yêu cầu nâng cấp một hệ thống thi Trắc Nghiệm phục vụ cho hàng ngàn thí sinh cùng một lúc.

Activity Diagram:

 

Sequence Diagram:


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C, giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing