Mô hình chia tải theo 2 chiều ngang và dọc


Mô hình chia tải theo 2 chiều ngang và dọc

Thợ code TIGO muốn chia sẻ một mô hình chia tải theo 2 chiều ngang (chia tải mềm) và dọc(chia tải cứng - Server Cluster). Mô hình này áp dụng cho hệ thống thi trắc nghiệm với số đông người tham dự cùng một thời điểm. Rất hữu ích để có thể chia sẻ rộng rãi mô hình này.

 


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.