Mô hình chia tải theo 2 chiều ngang và dọc


Mô hình chia tải theo 2 chiều ngang và dọc

Thợ code TIGO muốn chia sẻ một mô hình chia tải theo 2 chiều ngang (chia tải mềm) và dọc(chia tải cứng - Server Cluster). Mô hình này áp dụng cho hệ thống thi trắc nghiệm với số đông người tham dự cùng một thời điểm. Rất hữu ích để có thể chia sẻ rộng rãi mô hình này.

 


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

CRM, e-Marketing, Portal, ERP, Accounting, HelpDesk, Service Desk, Dashboard, B2B, B2C, giải pháp quản trị doanh nghiệp, cổng thông tin, chăm sóc khách hàng,dịch vụ phần mềm chuyên nghiệp, dịch vụ thiết kế Web chuyên nghiệp, phần mềm thông minh,phần mềm tiện ích,freelancer,phần mềm POS, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản lý văn phòng, phần mềm booking, thiết kế website, thiết kế landing page, phần mềm thu chi, email marketing, quảng cáo trực tuyến, google adwords, online marketing