Odoo ERP
Quản lý chi phí
Quản lý sản xuất
Hệ thống kế toán
Quản lý kho
CRM
Dịch vụ khách hàng
Email Marketing
Quản lý bán hàng (POS)
Sales Management
TIGO Sevices (ODM)

Hệ sinh thái Odoo là gì?

Odoo là nền tảng nghiệp vụ (business platform) để các nhà cung cấp thứ 3 có thể phát triển và tùy chỉnh theo từng yêu cầu của khách hàng tại địa phương (nội địa hóa).

Tìm hiểu thêm:

  1. Thuật ngữ và khái niệm trong Odoo
  2. Giải pháp CRM trên nền tảng Odoo
  3. Odoo 15 - Các tính năng mới đáng mong đợi
  4. Tìm hiểu về phân hệ Quản lý bán hàng với Odoo
  5. Vận hành kế toán nội bộ với giải pháp Odoo
  6. Chi phí triển khai Odoo bao gồm những gì?