Odoo ERP
Expenses
MRP
Accounting
Inventory
CRM
Customer Portal
Email Marketing
POS
Sales
TIGO Sevices (ODM)

Hệ sinh thái Odoo là gì?

Odoo là nền tảng nghiệp vụ (business platform) để các nhà cung cấp thứ 3 có thể phát triển và tùy chỉnh theo từng yêu cầu của khách hàng tại địa phương (nội địa hóa).

Tìm hiểu thêm:

  1. Thuật ngữ và khái niệm trong Odoo
  2. Giải pháp CRM trên nền tảng Odoo
  3. Odoo 15 - Các tính năng mới đáng mong đợi
  4. Tìm hiểu về phân hệ Quản lý bán hàng với Odoo
  5. Vận hành kế toán nội bộ với giải pháp Odoo
  6. Chi phí triển khai Odoo bao gồm những gì?