Quản lý và đánh giá công việc theo quy trình TIGO SmartWork
Bài viết chưa công bố


TIGO áp dụng các phương pháp tư duy cận biên, nhằm phát hiện nhanh các vấn đề tại biên xảy ra với công việc, qua đó gửi cảnh báo hỏa tốc đến các bộ phận, chuyên gia, quản lý có liên quan.


Quản lý và đánh giá công việc theo quy trình TIGO SmartWork


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.