Chi phí nhà thầu phụ chiếm bao nhiêu phần trăm gói thầu?
Bài viết chưa công bố


Chi phí thầu phụ là các khoản thanh toán nhà thầu chính trả cho cho nhà thầu phụ theo các thỏa thuận được trong phạm vi thẩm quyền và sự chấp thuận của chủ đầu tư. Chi phí thầu phụ bao trùm tất cả các chi phí phát sinh bởi các nhà thầu phụ cho dự án, bao gồm cả chi phí lao động và phi lao động.


Chi phí nhà thầu phụ chiếm bao nhiêu phần trăm gói thầu?


Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

 
Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.