Nền tảng dịch vụ CNTT


<p>Bạn cần vaccine cho sức khỏe doanh nghiệp? Bạn cần chuyển đổi số để th&iacute;ch ứng tốt hơn với thay đổi từng ng&agrave;y? TIGO sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng bạn. &quot;G&otilde; đ&uacute;ng chỗ, t&igrave;m đ&uacute;ng long mạch&quot; l&agrave; mục ti&ecirc;u hiệu quả k&eacute;p ch&uacute;ng t&ocirc;i đem lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>

Tư vấn ứng dụng CNTT trong chuyển đối số

<img src='/Content/themefrontend/assets/images/tigo_images/tigosoftware_check_bullet.png' style='height:20px' /> Cung cấp các gói tư vấn xây dựng sản phẩm phần mềm, triển khai hệ thống CNTT, hỗ trợ khách hàng vận hành hệ thống (CRM, ERP, CMS, eLearning, HelpDesk...)

Giải pháp phần mềm hoàn chỉnh

<img src='/Content/themefrontend/assets/images/tigo_images/tigosoftware_check_bullet.png' style='height:20px' /> Xây dựng giải pháp hoàn chỉnh từ nhiệm vụ phân tích, thiết kế, coding, testing, UAT đến dịch vụ bảo trì, nâng cấp sau giai đoạn GO-LIVE.

Thiết kế trải nghiệm người dùng (UI/UX)

<img src='/Content/themefrontend/assets/images/tigo_images/tigosoftware_check_bullet.png' style='height:20px' /> Bạn cần xây dựng bản thiết kế cho buổi thuyết trình ý tưởng sản phẩm mới hoặc lên kịch bản Wireframe/Prototype cho UI/UX design? Chúng tôi sẽ giúp bạn.

Nâng cấp ngay cả khi đang vận hành

<img src='/Content/themefrontend/assets/images/tigo_images/tigosoftware_check_bullet.png' style='height:20px' /> Các yêu cầu luôn thay đổi và khó dự báo, dự toán xây dựng phần mềm cũng bị tác động bởi các phát sinh thay đổi. TIGO team luôn hỗ trợ nâng cấp các tính năng phát sinh ngay cả khi sản phẩm đang "GO-LIVE".

Dịch vụ BPO Outsourcing Services

<img src='/Content/themefrontend/assets/images/tigo_images/tigosoftware_check_bullet.png' style='height:20px' /> TIGO có những kỹ sư tay nghề cao với nền tảng công nghệ tốt "full stack" sẵn sàng tham gia vào thị trường gia công. Xem thêm những công việc mà TIGO có thể gia công tại đây: <a href='/Pages/TigoOutsourcing' target='_blank'>TIGO Outsourcing Business</a>.

Phát triển phần mềm theo yêu cầu

<img src='/Content/themefrontend/assets/images/tigo_images/tigosoftware_check_bullet.png' style='height:20px' /> Phát triển và chuyển giao các mô-đun đặt hàng riêng thay vì giải pháp phần mềm trọn gói. Rất phù hợp với các giải pháp kiến trúc mô-đun hóa.

Odoo ERP - "bình dân học vụ" phiên bản 4.0.

<img src='/Content/themefrontend/assets/images/tigo_images/tigosoftware_check_bullet.png' style='height:20px' /> Tư vấn và triển khai phần mềm toàn diện cho mọi doanh nghiệp với Odoo ERP, một nền tảng hiện đại với hơn 30 phân hệ cốt lõi phục vụ lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp.

Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ vận hành 24/7

<img src='/Content/themefrontend/assets/images/tigo_images/tigosoftware_check_bullet.png' style='height:20px' /> Đến với các giải pháp quản trị doanh nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ được miễn phí bảo trì và hỗ trợ vận hành.

<img alt="" src="../Uploads/2021-10-11_13-35-3411102021014959.png" />

Tư vấn và hỗ trợ Tư vấn + 

Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.